Vilkår og Betingelser

Versjon 1.0 16. mars 2022

1. Parter og avtale

1.1 Nettsiden metaspins.com («Metaspins, “Kasino”, “Nettside”, “Vi”,”Oss”, “Vår” blir eid og driftet av Metaspins N.V. som er et selskap registrert og etablert i i Curaçao med registreringsnummer 160102 og adresse Scharlooweg 39 i Willemstad, Curaçao med tilhørende lisens til å bedrive nettbasert gaming og tipping av myndighetene i Curaçao under lisens 365/JAZ. Enhver avtale og forhold under disse vilkårene og betingelsene tar utgangspunkt i regelverket på Curaçao og enhver form for juridisk disputt skal videresendes til rettsvesenet på Curaçao.

1.2 Vilkårene og kravene som blir stipulert nedenfor er gyldige fra 1. september 2022. Før du benytter deg av nettsiden metaspins.com ber vi deg lese deg opp på gjeldende vilkår og betingelser. Det faktum at du benytter nettsiden betyr at du godtar vilkårene.

1.3 ravene og vilkårene danner grunnlaget for bruk av spillene som du finner på nettsiden(e). Disse vilkårene og betingelsene, spillreglene og andre dokumenter som eksplisitt omtales, samt eventuelle retningslinjer eller regler som er lagt ut på nettsiden, utgjør avtalen og forståelsen mellom partene og styrer det kontraksmessige forholdet mellom dem. Du er velkommen til å lese disse vilkårene og betingelsene slik at du forstår dem. Vennligst avstå fra å bruke nettsiden dersom du ikke er enig i vilkårene. Alle som benytter seg av Metaspins under disse vilkårene og betingelsene godtar Metaspin sin personvernerklæring.

1.4 Kunden (du) er en privatperson som minimum har fylt 18 år eller oppfyller alderskrav i din respektive jurisdiksjon, avhengig av hvilken grense som er høyest, som er registrert og akseptert som spillkunde av selskapet. For å benytte deg av tjenestene som tilbys, er det et krav om at kunder har satt inn penger gjennom selskapets bankkonto.

1.5 Spillene som tilbys gjennom nettsiden er sannsynlighetsspill slik som kasino, live kasino, jackpott-baserte spill og andre spill som fra tid til annen kan bli tilgjengelig på nettsiden.

1.6 Spillerens konto hos Metaspins er tiltenkt for bruk av spilleren til å bedrive transaksjoner, plassere innsatser, innskudd av penger og utbetalinger av eventuelle gevinster. Spillerens konto kan kun benyttes til dette tiltenkte formålet. Selskapet forbeholder seg retten til å begrense spill-transaksjoner hos spillerens konto til enhver tid grunnet sikkerhetsårsaker.

1.7 Din jurisdiksjon henviser til den juridiksjonen som du tilhører, enten det er snakk om der du er bosatt, bor eller arbeider.

1.8 Vilkår og betingelser publiseres på en rekke ulike språk for å gjøre det lettere for spillere med ulik nasjonalitet å forstå reglementet. Den engelske versjonen av disse vilkårene og betingelsene er den beste mulige utgaven som vil bli benyttet til enhver tid. Hvis utfordringer knyttet til oversetting inntreffer, vil den engelske versjonen være versjonen som brukes og følges.

2. Endringer avvilkår og betingelser

2.1 Gyldig fra: 19 September 2022

2.2 Gjeldende vilkår og betingelser kan endres av selskapet når behovet oppstår. Selskapet vil melde fra til spillere hvis større endringer inntreffer, om mulig. Når det er sagt, så er det anbefalt å besøke siden som tar for seg vilkår regelmessig for å se etter mulige endringer.

2.3 Endringer blir ansett å være gjeldende umiddelbart etter publisering på nettsiden.

2.4 Bruk av Metaspins sine tjenester etter at nye endringer har inntruffet er en bekreftelse på din aksept knyttet til disse endringene.

3. Hvem kan spille

3.1 Du er klar over at retten til å skaffe seg tilgang samt benytte nettsiden og ethvert produkt tilknyttet til Metaspins kan være ulovlig i visse jurisdiksjoner/land. Vi har ikke mulighet til å verifisere lovligheten av tjenestene som selskapet tilbyr i ethvert geografisk område, noe som betyr at du er ansvarlig for å bedømme om bruk av tjenestene er i henhold til gjeldende lover og regler i det landet du oppholder deg i. Du er også pålagt å unngå bruk av våre tjenester hvis gambling er ulovlig i det landet du oppholder deg i.

3.2 Du har det enslige ansvaret for å vurdere om din bruk og tilgang knyttet til nettsiden er i henhold til lovene som gjelder i det området du oppholder deg i. Enhver form for krav rettet mot selskapet uavhengig av årsak tilknyttet til innholdet som er nevnt ovenfor vil bli ansett for å være ugyldig og vil ikke aksepteres. Spillere fra Afghanistan, Hviterussland, Cuba, Curaçao, Kypros, Iran, Irak, Isle of Man, Italia, Litauen, Malta, Nederland med respektive territorier, Russland, Spania, Sudan, Syria, Storbritannia med tilhørende territorier samt USA med sine tilhørende territorier er utestengt fra muligheten til å spille pengespill hos Metaspins. Innbyggere fra territoriene nevnt ovenfor har forbud mot å åpne en konto, bruke eller få tilgang til tjenestene som tilbys av selskapet eller andre tjenester.

3.3 Vi aksepterer kun spillere som er 18 år eller over (eller som møter minstealderen for gambling hos jurisdiksjonen du bor, hvis høyere). Det er spillerens ansvar å skaffe seg nøyaktig informasjon om eksisterende lover og regler innenfor jurisdiksjonen som vedkommende befinner seg i.

3.4 Selskapet forbeholder seg retten til å be om bevis på alder fra spilleren og begrense tilgang til nettsiden eller suspendere spillerens konto til de spillere som ikke oppfyller kravene.

3.5 Selskapet kan nekte å åpne en konto eller stenge en konto som allerede er åpnet etter eget skjønn. Til tross for dette vil alle kontraktsmessige forpliktelser som allerede har blitt inngått følges i henhold til vilkårene.

3.6 Du erkjenner at du ikke kan bruke engangs-e-postadresser, også kjent som e-postadresser som kan slettes eller 15-minutters e-postadresser, for å opprette en konto på nettsiden. Det er kun mulig å opprette en konto på nettsiden ved bruk av ordinære e-postadresser. Selskapets system vil automatisk nekte ikke-permanente e-postadresser.

3.7 For å delta i spill på siden så må du være en ekte person. Du kan ikke være et selskap eller en annen form for juridisk enhet. Du må i tillegg også delta i spillet for deg selv og ikke i en profesjonell henseende.

3.8 Metaspins har et uttalt forbud og avviser bruk av tjenestene av noen form for ulovlig aktivitet, inkludert hvitvasking av penger, terrorfinansiering eller brudd på handelsanksjoner, i henhold til ulike jurisdiksjoner sine forskrifter, lover og normer. Som et ledd i dette tilbyr ikke Metaspins sine tjenester til personer underlagt USA, Russland, Belarus, EU og andre globale sanksjoner eller overvåkningslister. Ved å bruke denne tjenesten godtar og bekrefter du å ikke være underlagt dette.

4. Aksepterte valutaer

4.1 Du er eneansvarlig for å betale alle skatter og avgifter som er knyttet til eventuelle premier i henhold til lovene som gjelder for jurisdiksjonen til ditt hjemsted.

4.2 Alle innskudd, belønninger og NFT-gevinster må bli omsatt med minst 1x for å kunne tas ut av din spillekonto.

4.3 Kostnader ved behandling av finansielle transaksjoner kan forekomme. Hvis slike gebyrer gjelder for deg så vil de bli klart kommunisert under prosessen. Uansett, så er det ditt ansvar å være klar over mulige tilleggsgebyrer og kostnader som kan dukke opp.

4.4 Hvis du sender inn en forespørsel om uttak av penger uten å ha møtt nivåkravene, forbeholder vi oss retten til å pålegge en ekstra kostnad for å dekke våre utgifter.

5. Spilleregler

5.1 u bekrefter herved at du forstår og kjenner til reglene for spilling tilbudt på nettsiden. Det er ditt ansvar å kjenne til utbetalingsmodellen for hver spilltype.

6. Tilgjengelighet av spill

6.1 Enkelte spill kan være utilgjengelig i ulike jurisdiksjoner, som kan skyldes retningslinjer for spilleverandører som kan endres fra tid til annen.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 Du er herved klar over at gambling på denne nettsiden kan medføre tap av penger. Selskapet er ikke ansvarlig for noen form for finansielt tap som kan oppstå ved bruk av nettsiden.

7.2 Selskapet benytter seg av effektive tiltak for å beskytte spillere sine private data fra enhver form for uautorisert bruk og gjør disse dataene kun tilgjengelig til aktører som er involvert i å tilby gamblingtjenester gjennom nettsiden. Det skal også legges til at nettsiden ikke er ansvarlig for hvordan informasjonen behandles av tredjepartssider, for eksempel programvareleverandører eller tilknyttede selskaper. Behandling av spillere sine private data faller inn under vilkår og betingelser som du finner i denne teksten.

7.3 Selskapet er ikke ansvarlig for maskinvare eller programvare, defekter, mangel på internett-tilkobling eller andre mulige tekniske problemer som kan være med å begrense spillerens tilgang til nettsiden eller spille uavbrutt.

7.4 I et usannsynlig scenario hvor en innsats eller en betaling utføres av oss ved en feil, forbeholder selskapet seg retten til å kansellere alle innsatser som inneholder en slik feil, eller å korrigere feilen ved å omgjøre et resultat til korrekte vilkår som burde vært tilgjengelig på det tidspunktet innsatsen ble plassert.

7.5 Hvis vi ved en feil krediterer din spillekonto med gevinster som ikke tilhører deg, enten grunnet en teknisk feil eller feil i betalingstabellene, menneskelige feil eller annet, vil beløpet tilhøre oss og vil bli trukket fra din spillekonto. Hvis du har tatt ut et beløp som ikke tilhører deg før vi ble oppmerksomme på feilen, så vil det feilaktig utbetalte beløpet (uten at det er innom andre rettsmidler og handlinger som kan være tilgjengelig ved lov) bli ansett som gjeld til selskapet. Hvis du opplever en feilaktig kreditering er du pliktig til å kontakte oss på e-post umiddelbart.

7.6 Kasinoet, selskapets direktører, ansatte, partnere og servicetilbydere

7.6.1 Garaterer ikke at programvaren eller nettsiden er egnet for dets formål;

7.6.2 Garanterer ikke at programvaren og nettsiden er fri for feil;

7.6.3 Garanterer ikke at nettsiden eller spillene vil være tilgjengelig uten avbrudd;

7.6.4 Skal ikke holdes ansvarlig for noen form for tap, utgifter eller skader, hverken direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller spesielle tap som oppstår ved din bruk av nettsiden eller deltagelse i spillene.

7.7 Du godtar herved å holde kasinoet, ledelsen, ansatte, partnere og servicetilbydere utenfor eventuelle kostnader, utgifter, tap, skader, krav og ansvar som måtte ansvar som måtte oppstå i forbindelse med din bruk av nettsiden eller deltakelse i spillene.

7.8 Du godtar herved at kasinoet er endelig beslutningstaker i saker som omhandler mulige brudd på kasinoet sine vilkår og betingelser som kan resulterer i utestengelse eller permanent sperring fra nettsiden.

8. Bruk av spillerkontoer

8.1 Kun én konto per person, husholdning, IP-adresse og datamaskinenhet er tillatt. Opprettelse av ulike brukerkontoer kan resultere i annullering av kontoen og at utbetalinger holdes igjen. Hvis to personer deler samme datamaskin, IP-adresse eller lignende så må vi informeres av de respektive kontoinnehaverne. Du kan ikke låne ut din konto til andre personer, inkludert, men ikke begrenset til mindreårige. Du skal heller ikke godta tredjepartsbruk av nettsiden. Eventuell avkastning eller gevinst som du har fått i tiden duplikatkontoen var aktiv, kan kreves tilbake av oss, og du forplikter deg til å returnere slike midler på forespørsel til oss, enten de er tatt ut eller er i din konto. Skulle vi bestemme oss for at en konto skal kunne være åpen, så vil det være den første kontoen du åpnet hos oss hvor eventuelle gjenværende innskudd vil bli overført til.

8.2 Etter å ha åpnet kontoen din må du ikke røpe (enten med vilje eller ved et uhell) ditt brukernavn og passord til noen andre. Du er selv ansvarlig for alle handlinger på og knyttet til kontoen din selv om disse utføres av en tredjepart. Du aksepterer også at selskapet ikke er påkrevd å tilby noen form for refundering hvis noe slikt skulle oppstå.

8.3 Hvis du mot formodning skulle klare å komme deg forbi sikkerhetsbarrierene og rutinene som finnes på hjemmesiden, vil alle innskudd, innsatser og bonuser bli ansett som ugyldige. Det er også en mulighet for at kostnader vil bli avkrevd for å dekke eventuelle gebyrer fra betalingstjenester.

9. Verifisering

9.1 Du garanterer at:

9.1.1 Du er minst 18 år eller høyere i henhold til lover og regler knyttet til myndighetsalder i det landet du befinner deg i. Når du åpner en konto kreves det at du kan bekrefte at du er innefor lovlig alder.

9.1.2 Detaljene som er oppgitt da du åpnet kontoen er korrekte.

9.1.3 Du er den rettmessige eieren av pengene på din konto;

9.1.4 Du er innbygger i en jurisdiksjon som tillater gambling; og

9.1.5 Pengene som er satt inn på konto stammer ikke fra noen form for ulovlig aktivitet

9.2 Selskapet opererer i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer som er utarbeidet for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Mistenkelige transaksjoner skal undersøkes av selskapet og om nødvendig bli videresendt til relevante myndigheter. I ethvert slikt tilfelle har selskapet et forbud mot å informere spillere eller tredjeparter involvert, med unntak i svært begrensede tilfeller, om at en etterforskning er påbegynt eller kan bli utført, eller at informasjon har blitt eller vil bli overført til myndighetene. I tillegg til overnevnte så kan selskapet også blokkere eller stenge kontoen(e) til den(de) relevante spilleren(e), samt holde tilbake penger som ofte er påkrevd av loven og myndighetene.

9.3 Alle transaksjoner utført av spillere på vår side blir sjekket for å motvirke hvitvasking og alle andre former for ulovlig aktivitet.

9.4 Ved å godta vilkårene i denne avtalen gir du tillatelse til å utføre verifisering av midlenes opprinnelse som vi kan kreve av oss selv eller at tredjeparter krever det (inkludert reguleringsmyndigheter) for å bekrefte din alder, identitet og kontaktinformasjon for å motvirke hvitvasking.

9.5 Du kan ikke overføre, selge eller gi rettighetene til din konto til en annen person. Dette forbudet inkluderer overførsel av midler av enhver form, inkludert men ikke kun begrenset til eierskap av kontoer, gevinster, innskudd, innsatser, rettigheter og/eller krav i henhold til disse verdiene, juridiske, kommersielle eller på annen måte. Forbudet mot nevnte overføringer er imidlertid ikke begrenset til heftelse, pantesettelse, overdragelse, bruksrett, trading, megling og/eller gavegivning i samarbeid med en tillitsmann eller annen tredjepart, selskap, fysisk eller juridisk person, stiftelse og/eller forening i en eller annen form.

9.6 Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake enhver form for betaling til eller fra din konto, inntil vi er overbevist om at identiteten, alderen og spillerens bosted har blitt verifisert i tilstrekkelig grad.

9.7 Vi er påkrevd å verifisere din alder. Vi er også påkrevd å verifisere din identitet såfremt din gambling har nådd et visst nivå, men vi påberoper oss retten til å verifisere din identitet til enhver tid. Vi forbeholder oss retten til å låse din konto eller forhindre uttak, hvis det ansees hensiktsmessig, inntil identiteten din har blitt bekreftet. Vi kan benytte oss av anerkjente tredjeparts-selskaper for å utføre disse sjekkene på våre vegne, eller vi kan ta kontakt med deg direkte for å oversende dokumenter som kreves. Ved å godta disse vilkårene gir du oss tillatelse til å gi dine personopplysninger til slike tredjeparter, som vil føre en oversikt over informasjonen vi gir dem.

9.8 I særlige tilfeller kan det hende at vi må kontakte deg for å be om ytterligere informasjon til oss direkte eller for å fullføre kontrollene. Hvis du ikke gir eller ikke har mulighet til å gi oss slik informasjon, kan vi suspendere eller permanent stenge kontoen din inntil du har gitt oss denneinformasjonen.

9.9 vis vi oppdager uregelmessigheter med kontodetaljer etter verifiseringsprossen, vil vi forbeholde oss retten til å umiddelbart stenge eller blokkere tilgang til din konto, samtidig som at alle eventuelle gevinster eller bonuser vil bli konfiskert og avhengig av forholdene vil overskytende midler fra ditt innskudd returneres.

10. Anti-svindel lovgivning

10.1 Selskapet har strenge regler for å motvirke svindel. Hvis spilleren mistenkes for uredelige handlinger, inkludert men ikke begrenset til følgende:

10.1.1 Deltagelse i envher form for samarbeid med andre spillere,

10.1.2 Utvikling av strategier med formål om å skaffe seg gevinster på ulovlig vis

10.1.3 Svindelaktige handlinger mot andre kasinoer eller betalingstilbydere

10.1.4 Andre former for svindel eller juks

10.1.5 Eller at vedkommende har gått konkurs i landet personen er bosatt,

10.2 elskapet reserverer seg retten til å stenge spillerkontoer og stanse alle utbetalinger til spilleren. Denne avgjørelsen tas etter selskapets skjønn og spilleren vil bli informert via telefon eller e-post basert på kontaktinformasjonen som ble oppgitt ved tidspunktet for registrering. Selskapet forbeholder seg også retten til å informere relevante myndigheter om denne typen svindelaktige handlinger utført av spilleren.

10.3 Kasinoet har nulltoleranse for spill hvor spilleren har tillegnet seg en fordel. Enhver spiller som forsøker å tilegne seg en fordel fra kasinoet via tilbud eller andre bonuser vil kunne oppleve at selskapet har rett til å annullere bonuser og gevinster, inkludert men ikke begrenset til følgende:

10.3.1 Opprettelse av mer enn én konto med det formål å tilegne seg en fordel fra kasino-tilbud; 10.3.2 Oppgi uriktige registreringsdata; 10.3.3 Alle andre handlinger som kan skade kasinoet.

10.4 Kasinoet påberoper seg retten til å stenge din spillerkonto og refundere deg beløpet på spillerkontoen din, med forbehold om fradrag av relevante uttaksgebyrer, etter kasinoets skjønn og uten noen forpliktelse til å oppgi grunn eller gi forhåndsvarsel. Kasionet forbeholder seg retten til å beholde betalinger, hvis det er mistanke eller bevis for manipulasjon av kasinosystemet. Kriminelle anklager vil bli reist mot brukere eller personer som har manipulert kasinosystemet eller forsøkt å gjøre det. Kasinoet forbeholder seg retten til å avslutte eller endre ethvert spill og tilbud som tilbys på nettsiden.

10.5 Hvis du skulle komme over mulige feil eller ufullstendigheter på nettsiden, klientapplikasjonen, i programvaren eller i noen av tjenestene som tilbys av oss, godtar du å avstå fra å dra nytte av dem, samt at du godtar å rapportere enhver form for feil eller ufullstendighet til kasinoet umiddelbart. Skulle du unnlate å oppfylle slike forpliktelser, har kasinoet rett til kompensasjon for alle kostnadene knyttet til feilen eller ufullstendigheten, inkludert eventuelle kostnader som påløper med den respektive feilen/ufullstendigheten og den unnlatte varslingen. I tillegg er du innforstått med at kasinoet ikke er ansvarlig for potensielle tap du pådrar deg i tilfelle du bryter klausulen.

11. Innskudd

11.1 Du har mulighet til å sette inn midler ved å benytte deg av kryptovalutaer slik som BTC, ETH, LTC, DOGE, USDT eller andre forhåndsgodkjente NFT-er om du bruker e-lommebok-adressen som vises i profilen din. Pass på at du sender korrekt valuta til riktig addresse (for eksempel Ethereum-krypto til en Ethereum-addresse). Selskapet kan ikke kreditere deg for den manglende valutaen hvis du sender midlene til feil addresse.

11.2 I tilfelle en spiller sender kryptovaluta til en annen kryptoadresse (slik som, men ikke begrenset til: BTC sendt til en BCH-adresse). Er ikke Metaspins ansvarlig for å dekke dette beløpet.

11.3 Nettsiden tilbyr kun gamblingtjenester og chattetjenester; selskapet har ingen intensjon å tilby andre tjenester slik som valutaveksling, du kan kun benytte uttak i samme valuta som du satte inn midlene med. I tillegg kan du kunforeta uttak medsamme betalingsløsning som du brukte da du satte inn midler.

11.4 Innskudd blir umiddelbart behandlet og oppdatert balanse blir vist på kontoen med en gang når en betalingstjenesteleverandør benyttes. Metaspins tar intet ansvar for eventuelle forsinkelser grunnet betalingssystemet eller forsinkelser forårsaket av tredjeparter.

11.5 Vi forbeholder oss retten til å benytte ytterligere prosedyrer og metoder for å verifisere din identitet når vi behandler innskudd til din Metaspins-konto.

11.6 Metaspins kan nekte innskudd etter eget skjønn Brukere som har sperret eller suspendert konto må avstå fra å gjøre innskudd til metaspins.com. Hvis en spiller forsøker å sette inn penger på en konto som er suspendert eller blokkert, vil Metaspins ha rett til å beholde midlene.

11.7 Innskudd av midler som blir satt inn på din konto skal kun bestå av midler som er gyldige og lovmessig tilhører deg.

12. Utbetaling/tilbakebetalings policy

12.1 Uttak fra din spillekonto kan gjøres på hvilken som helst måte tilgjengelig på kasinoets nettsider på tidspunktet for utbetalingen.

12.2 Kasinoet påberoper seg retten til å overføre midler på en annen måte enn metoden som ble forespurt av spilleren selv.

12.3 Uttak fra spillkontoen blir gjort med samme metode som ble benyttet til å foreta innskuddet. Uttak kan medføre kostnader avhengig av valgt betalingsmåte.

12.4 Kasinoet forbeholder seg retten til å sjekke din identitet før en behandling av en utbetaling begynner samt beholde innskuddet frem til identiteten har blitt verifisert. Hvis du skulle oppgi falske personopplysninger, så kan uttaket bli nektet og spillerkontoen stengt, noe du vil få beskjed om via e-post.

12.5 Hvis du mot formodning skulle ta ut kryptovaluta til feil kryptovaluta-nettverksadresse (som, men ikke begrenset til: å sende BTC til en BCH-adresse) er ikke Metaspins ansvarlig for å dekke det tapte beløpet.

13. Inaktive kontoer

13.1 Enhver inaktiv konto hvor saldoen din er bevart går vi gjennom regelmessig, og vi vil prøve å varsle deg på e-post på din registrerte e-postadresse om eventuelle gjenværende midler på din spillekonto. Skulle en konto forbli inaktiv (ingen spilling, transaksjoner, gyldige uttak eller innskudd) i en periode på minst 12 måneder, vil kontoen bli klassifisert som inaktiv og en maksimal adminstrasjonskostnad på 10 amerikanske dollar vil påfølge (eller tilsvarende i kryptovaluta). Dette beløpet trekkes fra din konto. Du vil motta en e-postbekreftelse minst tretti (30) dager før første trekk. Disse trekkene kan sees under "Kassen" når du velger "Historikk". Disse trekkene opphører hvis du reaktiverer din konto, men de administrative omkostningene som allerede har blitt trukket vil ikke bli refundert. Du kan reaktivere din konto ved å plassere minst en eller flere innsatser, i tillegg til å gjøre et gyldig innskudd eller uttak. Du står fri til å foreta uttak av dine midler til enhver tid, så lenge du har rett på midlene som oppbevares på din konto.

14. Bonusvilkår og betingelser

14.1 Disse bonusvilkårene gjelder for alle tilbud og kampanjer som tilbys fra tid til annen. Kampanjer og tilbud vil også ha spesifikke tidsfrister som gjelder for tilbudene.

14.2 Hver av bonusene og tilbudene har sitt eget sett med betingelser og vilkår samt eventuelle individuelle krav. Ved å aktivere en bonus eller et tilbud, bekrefter du også at du godtar de gjeldende vilkår og betingelser.

14.3 Selskapet forbeholder seg retten til å annullere gevinster som et resultat av å plassere innsatser med en aktiv bonus hvor verdien er basert på dine egne tidligere gevinster og deretter aktivert med reelle penger så fort tilbudet har blitt fullført eller kansellert.

14.4 Du må ikke involvere deg i noen form for aktivitet som har som formål å utnytte en bonus. Du kan utelukkende delta i disse bonusspillene i din personlige, ikke-profesjonelle kapasitet for rekreasjonelle og underholdningsmessige årsaker. Urettmessige fordeler inkluderer bruk av bonuser og tilbud uten at tilstrekkelig med transaksjoner av ekte penger oppfylles.

14.5 Hvis vi har en rimelig grunn til å mistenke at en bonus har blitt benyttet flere ganger av en person eller personer i grupper som opptrer i felleskap, kan selskapet trekke tilbake ethvert inngåtte bonustilbud med kunden eller den gruppen av kunder og/eller annullere enhver innsats finansiert av bonusen og fjerne eventuelle gevinster fra en slik innsats.

14.6 Selskapet forbeholder seg retten til å konfiskere gevinster som har blitt vunnet som et resultat av en feilaktig bonusordning, menneskelig svikt eller andre feil utenfor vår kontroll.

14.7 Metaspins forbeholder seg retten til å fjerne bonuser til alle inaktive kontoer eller kontoer som er identifisert som «bonusmisbrukere».

14.8 Metaspins forbeholder seg seg retten til å kansellere enhver bonus.

14.9 Det er mulig for kontoen din å ha flere tilfeller av bonus aktiv. Hvis du blir tildelt flere forskjellige bonuser, står de i kø fra eldste til nyeste. Du vil satse den eldste først, og først når den er fullført, vil du gå over til å satse den nyere bonusen.

14.10 Hvis du av en eller annen grunn bestemmer deg for å stenge kontoen din eller selvekskludere i løpet av en pågående kampanjeperiode, vil du ikke lenger være kvalifisert til å motta premie.

14.11 Spill bidrar til ulik bonusomsetning:

  • Spilleautomater - 100 %
  • Spillshow - 50 %
  • Live kasino, Bordspill og Videopoker - 0 %
  • Crash, Keno, Plinko, Hilo, Terninger, Miner og spill fra leverandøren Spribe - 0 %

15. Vilkår og betingelser for spill

15.1. Mens du spiller roulette vil du kun få lov til å dekke opptil 70 % av bordet

15.2 Motsatt spill på bordspill er ikke tillatt. For eksempel, når du spiller Baccarat, kan du ikke plassere en innsats på banken, spilleren og uavgjort i samme runde.

16. Spilleransvar

16.1 Spilleren forstår helt og holdent bestemmelsene i denne avtalen og er pliktig å overholde dem.

16.2 Spilleren garanterer at deres alder er minimum 18 år eller eldre, tilstrekkelig til å delta i gambling herunder gjeldende lovgivning i landet som de befinner seg i.

16.3 Spilleren bekrefter at opplysningene som finnes i deres personlige konto på kasinoet er korrekt og skal varsle selskapet umiddelbart ved endringer.

16.4 Spilleren erkjenner at vedkommende kun har tilgang til én aktiv spillkonto hos kasinoet.

16.5 Spilleren er forpliktet til å ikke avsløre innloggingsdetaljene til spillekontoen ovenfor tredjeparter samt ikke tillate tredjeparter å spille på kasinoet gjennom sin spillekonto.

16.6 Spilleren er ansvarlig for sikkerheten til spillekontoens tilgangsdata, samt for sikkerheten til kontoer i sosiale medier som brukes til gambling på kasinoet.

16.7 Spilleren kan bekrefte at de ikke er en kasino-ansatt eller en slektning til en kasinomedarbeider.

16.8 Spilleren er ansvarlig for alle handlinger som blir foretatt på kasinoet gjennom deres spillkonto.

16.9 Spilleren erkjenner at de er klar over risikoen for å tape penger på gambling.

16.10 Spilleren påtar seg forpliktelsen om å ikke utføre ulovlige økonomiske transaksjoner, bruk av utbytte fra kriminelle handlinger og enhver bruk i strid med gjeldende lov, gjennom kasinoet.

16.11 Spilleren erkjenner at de ikke bruker midlene til tredjeparter for å fylle opp kasino-kontoen.

16.12 Spilleren godtar at kasinoet har rett til å kreve ytterligere verifisering av deres identitet eller handlinger på kasinonettsiden.

16.13 Spilleren forstår at kasinoet har mulighet til å kansellere innsatser hvis:

16.13.1 Spilleren eller en tredjepart kan påvirke utfallet av en innsats;

16.13.2 Spilleren eller tilknyttede tredjeparter brøt vilkårene og betingelsene;

16.13.3 Utfallet av en innsats var resultat av ulovlige handlinger;

16.13.4 Innsatsen ble gjort under enhver form for teknisk feil.

16.14 Spilleren godtar at hvis de brøt disse reglene eller kasinoet har rimelig grunn til å anta at spilleren har brutt reglene, forbeholder kasinoet seg retten til å suspendere spillekontoen, kansellere innsatser, nekte å betale ut gevinster eller bruke midlene på spillerens konto for egne tap som følge av spillerens handlinger.

17. Inmaterielle rettigheter

17.1 Innholdet på kasino-nettsiden er underlagt opphavsrett og andre proprietære rettigheter som eies av kasinoet eller brukes under lisens fra tredjeparts rettighetseiere. Alt nedlastbart innhold eller printet materiale som finnes på nettsiden kan kun lastes ned til en enkelt personlig datamaskin og kan kun printes for personlig bruk og ikke brukes kommersielt.

17.2 Under ingen omstendigheter gir bruken av nettsiden noen rettigheter til den inmaterielle eiendommen (f. eks opphavsrett, know-how eller varemerker) som eies av kasinoet eller en annen tredjepart.

17.3 Enhver bruk eller reproduksjon av varemerket, forretningsnavnet, logoer eller andre kreative materialer benyttet på siden er strengt forbudt.

17.4 Du er eneansvarlig for eventuelle skader, kostnader eller utgifter som følge av eller i forbindelse med forbudte aktiviteter.

18. Alvorlighetsgrad

18.1 Hvis noen av vilkårene blir ugyldige, ulovlig eller i noen grad mister sin gyldighet, vil slike vilkår, betingelser eller bestemmelser i passende grad skilles fra de gjenværende bestemmelsene, vilkårene og språket, som fullt ut skal beholde sin gyldighet, som gitt av lovgivning.

19. Jurisdiksjon

19.1 Kasino-spillere inngår en bindende kontrakt med Metaspins N.V, et selskap registrert og etablert under lovene som finnes i Curaçao, med registreringsnummer 160102 og registrert adresse Scharlooweg 39, Willemstad, Curacao.

19.2 Enhver avtale og ethvert forhold under disse vilkårene og betingelsene skal styres av lovene til Curacao og enhver disputt eller konflikt skal henvises til rettsvesenet i Curacao.

20. Ansvarlig Spilling

20.1 Vi vil at du skal hygge deg med opplevelsen på vår nettside, samtidig som at du er klar over de sosiale og finansielle skadene som er forbundet med problemgambling. Du forstår at når du spiller sjansespill med penger, kan du også tape penger. Gambling kan være avhengighetsskapende.

Hvis du ønsker å sette en begrensing på pengebeløp for spilling, kan du gjøre dette ved å ta kontakt med support@metaspins.com hvor du forklarer årsaken bak. Implementeringen av en beløpsbegrensning via e-post er ikke umiddelbar. Vi er ikke ansvarlig for mulige tap som ble påført mellom perioden forespørselen ble sendt og tidspunktet hvor grensen ble satt av oss. Grensen din skal kun anses gjeldende når du mottar bekreftelse fra kundeservice. For en grense som trer inn umiddelart, vennligst kontakt vår live chat.

20.2 Selvekskludering - Trenger du å ta en pause fra gambling på vår nettside kan du gjøre det ved å kontakte kundeservice. Selvekskludering betyr at din spillekonto vil bli stengt for den bestemte perioden. Selvekskludering kan være for en bestemt periode eller permanent.

Hvis du ønsker å foreta en selveksludering gjennom kundeservice kan dette gjøres ved å kontakte support@metaspins.com og oppgi grunnene dine. Implementeringen av en beløpsbegrensning via e-post er ikke umiddelbar. Vi er ikke ansvarlig for mulige tap som ble påført mellom perioden forespørselen ble sendt og tidspunktet hvor grensen ble satt av oss. Din øverste grense blir kun ansett for å være gjeldende så fort du har fått bekreftelse fra kundeservice. For en grense som trer inn umiddelart, vennligst kontakt vår live chat.

20.3 Spillere må være klar over at vi ikke kjenner til hvilken praksis andre gambling-nettsider har for selvekskludering.

20.4 Mindreårige spillere – Vi tillater ingen spillere som er yngre enn 18 år å opprette en konto hos oss. Vi vil gjøre vårt beste for å forsikre oss om at mindreårige spillere ikke har mulighet for å åpne konto på våre nettsider. Skulle vi blitt gjort oppmerksomme på det faktum at en mindreårig har åpnet en konto hos oss, påberoper vi oss retten til å stenge denne kontoen umiddelbart og beholde gevinster og bonuspenger. I et slikt tilfelle vil vi returnere eventuelle innskuddspenger (minus eventuelle gevinster, uttak og eventuelle omkostninger) til kontoen hvor pengene ble mottatt fra.

20.5 Hvis du føler at du har utviklet en avhengighet når det gjelder gambling, kan vi på det sterkeste anbefale selvekskludering fra vår nettside så vel som fra andre gamblingsider. Du kan finne nyttig informasjon knyttet til problemgambling via denne lenken: https://www.begambleaware.org

20.6 Internett-filtre - Filterløsninger lar deg regulere tilgangen til Internett eller enkelte nettsider, basert på valgte kriterier. Disse filtreringsløsningene kan bruke filtere for å hindre barn eller sårbare personer fra å få tilgang til gamblingnettsteder. Hvis du deler din datamaskin med venner eller familie som er under den lovlige alderen for å registrere seg eller spille på nettsiden vår, eller som har forespurt selveksludering fra gamblingsider, eller som på annen måte kan være sårbar for et gamblingproblem, så kan du vurdere å bruke slike filtreringsløsninger. Eksempler inkluderer:

21. Retningslinjer for personvern

21.1 Ved å godkjenne disse vilkårene og betingelsene, erkjenner du også å ha lest, forstått og akseptert personvernreglene.

Du erkjenner herved bekrefter at hvis Metaspins anser det nødvendig, kan vi samle inn og på annen måte bruke dine personopplysninger for å gi deg tilgang til og bruke nettsiden og for å la deg delta i spillene.

Vi erkjenner herved at ved å innhente dine personopplysninger som angitt i forrige bestemmelse, er vi bundet av databeskyttelsesloven (Data Protection Act). Vi vil beskytte din personlige informasjon og respektere ditt privatliv i henhold til beste forretningspraksis og gjeldende lover.

Vi bruker dine personlige data til å muliggjøre deltagelse i spillene som vi tilbyr, og for å utfører nødvendige operasjoner som er relevant for din deltagelse i de ulike spillene. Vi kan også bruke dine personlige data til å informere deg om endringer, nye tjenester og tilbud som vi tror du kan finne interessante. Hvis du ikke ønsker å motta slike direkte markedsføringskorrespondanser, kan du velge det bort.

Dine personopplysninger vil ikke bli delt med tredjeparter, med mindre det er særlig behov for dette knyttet til deltagelse i spillene eller med mindre det er påkrevd ved lov. Siden forretningspartnere av Metaspins, leverandører eller tjenesteleverandører kan være ansvarlige for visse deler knyttet til driften av nettsiden eller funksjonen av nettsiden, kan personopplysninger bli utlevert til dem. Ansatte i Metaspins har tilgang til dine personopplysninger på bakgrunn av å gi deg best mulig assistanse og service. Du samtykker herved til disse bestemmelsene.

Vi skal oppbevare all informasjon som gis som om det var personopplysninger. Du har krav på tilgang til personlige data som vi har om deg. Ingen data skal bli slettet med mindre dette kreves av lovgivningen eller med mindre informasjonen ikke lengre er nødvendig i henhold til formålet.

For å gjøre din opplevelse på nettsiden mer brukervennlig, for å holde oversikt over besøk på nettsidene og for å forbedre tjenesten, samler vi inn informasjon sendt fra nettleseren din, kalt en informasjonskapsel/cookie. Du kan, hvis du ønsker, skru av innsamlingen av informasjonskapsler. Det er verdt å legge til at ved å skru av informasjonskapsler/cookies, kan du begrense din tilgang til våre nettsider eller fullstendig forhindre din tilgang.

22. Klager

Hvis du har en klage om våre tjenester kan du kontakte vår kundeservice via live chat eller via e-postaddressen: support@metaspins.com. Metaspins gjør sitt ytterste for å løse din sak så raskt som mulig. Hvis du mot formodning ikke skulle være fornøyd med løsningen på din klage fra oss, kan du sende inn en klage til Curacao eGaming Commission; Adresse: Pletterijweg Oost, Ara Hilltop Building, Curaçao Telefonnummer: +5999 465 1134 E-post: complaints@curacao-egaming.com

Norsk

Dette nettkasinoet drives av Metaspins N.V. som er underlagt Curaçaos lover med registreringsnummer 160102 og registrert adresse på Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Metaspins N.V. er lisensiert og regulert av Curacao Gaming Authority med lisens nr. 365/JAZ, underlisens GLH-OCCHKTW0703232022 utstedt til Curaçao eGaming, autorisert og regulert av Curaçaos regjering. Det er spillerens eget ansvar å spørre om eksisterende lover og regler i den gitte jurisdiksjonen for online gambling. For mer informasjon kontakt support@metaspins.com.

Gaming Curacao: Click to ValidateVisaMastercard

© (2022-2023) metaspins.com - Alle rettigheter forbeholdt

TwitterTelegramDiscordInstagramFacebook